Green Vocation Fassa Bortolo


 Green VOCation: izdelki Solvent Free

Zdravju prijazne barve, manj izpustov v ozračje.

 

 

 

Vprašajte nas!

V sestavinah izdelkov GREEN VOCation ni dodanih organskih topil, plastifikatrojev in formaldehida.

Green VOCation so izdelki z nizko vsebnostjo HOS, hlapnih organskih spojin, poznanih tudi s kratico VOC (angleško Volatile Organic Vompounds), ki jih običajno vsebujejo izdelki za lahkiranje. Zaradi svoje kemične narave povzročajo nekatere pojave onesnaženosti zraka in so lahko zdravju škodljivi.

EU in ostale države članice, so se odločile zmanjšati količine izpustov v ozračje.

EVOC 001 Notranje zidne barve na vodni osnovi brez vonjaEVOC 001 Notranje zidne barve na vodni osnovi brez vonjaOCEAN 001 Pralna zidna barva na vodni osnovi z zelo nizkim HOSOCEAN 001 Pralna zidna barva na vodni osnovi z zelo nizkim HOS     EOS001    Visoko paroprepustna zidna barva z zelo nizkim HOSEOS001 Visoko paroprepustna zidna barva z zelo nizkim HOS


Priponke: