Green Vocation


 Green VOCation: izdelki Solvent Free

Zdravju prijazne barve, manj izpustov v ozračje.

 

 

 

Vprašajte nas!

V sestavinah izdelkov GREEN VOCation ni dodanih organskih topil, plastifikatrojev in formaldehida.

Green VOCation so izdelki z nizko vsebnostjo HOS, hlapnih organskih spojin, poznanih tudi s kratico VOC (angleško Volatile Organic Vompounds), ki jih običajno vsebujejo izdelki za lahkiranje. Zaradi svoje kemične narave povzročajo nekatere pojave onesnaženosti zraka in so lahko zdravju škodljivi.

EU in ostale države članice, so se odločile zmanjšati količine izpustov v ozračje.

Notranje zidne<br />
barve na vodni<br />
osnovi brez<br />
vonjaNotranje zidne
barve na vodni
osnovi brez
vonja
Pralna zidna barva<br />
na vodni osnovi<br />
z zelo nizkim HOSPralna zidna barva
na vodni osnovi
z zelo nizkim HOS
     Visoko paroprepustna<br />
zidna barva z zelo<br />
nizkim HOSVisoko paroprepustna
zidna barva z zelo
nizkim HOS


Priponke: